Beheerraad zoekt kandidaten

De bibliotheek en CC Ter Dilft zoeken mensen die deel uit willen maken van de nieuwe gemeenschappelijke beheerraad en organiseren daarvoor een infovergadering op woensdag 24 juni.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 18 februari gaf de gemeenteraad haar goedkeuring voor de oprichting van één gemeenschappelijke beheerraad voor CC Ter Dilft en de bibliotheek. In het verleden werkten we met twee afzonderlijke raden. Het laten samensmelten van de raden van bib en CC tot 1 beheerraad lijkt nu echter wenselijk.

De nieuwe beheerraad wordt samengesteld uit 11 vertegenwoordigers van de inrichtende overheid en 11 vertegenwoordigers van het middenveld (= mensen uit het verenigingsleven).
Voor deze laatste groep lanceren wij nu een oproep. Alle geïnteresseerde kandidaten die binding hebben met onderwijs, de bibliotheek, het CC of andere culturele instellingen of met juridische of bedrijfsmatige affiniteit kunnen zich kandidaat stellen. De gemeenteraad zal de nieuwe leden aanduiden.

Voel je je geroepen om deel uit te maken van deze beheerraad?

De infovergadering in Ter Dilft stond oorspronkelijk gepland in maart, maar werd geannuleerd omwille van de coronamaatregelen. We wagen een nieuwe poging op woensdag 24 juni om 20 uur in de Ruimte (niveau -1) in Cultuurcentrum Ter Dilft.

Bij vragen of opmerkingen kan je terecht bij Caroline Van Landeghem: caroline.vanlandeghem@bornem.be of op het nummer 03 890 69 30. 

Om het aantal aanwezigen te kunnen inschatten, vragen we om op voorhand jullie aanwezigheid ook even via mail aan Caroline te bevestigen.