Makkelijk lezen

Leesplezier voor iedereen wie moeilijk leest.

Makkelijk Lees-boeken bestaan er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele beperking, dyslexie, leesachterstand of die het Nederlands als nieuwe taal leren.

Makkelijk Lees-boeken zijn vaak bekende boeken die hertaald zijn naar makkelijke taal en eenvoudige lay-out. Daardoor zijn ze toegankelijk voor iedereen die iets moeilijker leest. Het zijn leesboeken in eenvoudig Nederlands om op een ontspannen manier aan je leesvaardigheid te werken en je woordenschat uit te breiden. Er bestaan Makkelijk Lees-boeken voor kinderen én volwassenen. 

Makkelijk Lezen jeugd

Voor jeugd

De Makkelijk Lees-boeken voor kinderen vind je in de bib bij de luisterboeken, in de buurt van de strips. Die voor jongeren staan in het zitmeubel aan de computers. Je herkent ze aan dit icoontje op de kaft.

Makkelijk Lezen volwassenen

Voor volwassenen

De Makkelijk Lees-boeken voor volwassenen vind je in de bib naast de waar gebeurde verhalen, in de zithoek die uitkijkt op de sporthal. Je herkent ze aan dit icoontje op de rug.