Leesclub

Onze bib heeft 2 leesclubs die jaarlijks 5 dezelfde boeken lezen en ze in groep bespreken in de bib.

Lees je graag en wil je graag met anderen van gedachten wisselen over boeken? Sluit dan ook aan!

Praktisch

Je leest een 5-tal dezelfde boeken op een jaar en bespreekt ze samen met de andere leden. Die besprekingen worden begeleid en gaan telkens op een avond door in de bib. De data en de boeken worden in onderling overleg vastgelegd.

Hoe deelnemers de leesclub ervaarden: 

  • "Ik lees boeken die ik anders niet direct zou kiezen en ga er  diepgaander door lezen."
  • "Het is boeiend om te ervaren hoe éénzelfde boek totaal andere dingen oproept bij de leden."
  • "De leesclub is voor mij smullen van literatuur en daar samen met fijne mensen over praten en nadenken."
  • "Door de gesprekken in de leesclub komen de personages uit het boek als het ware helemaal tot leven, alsof het echte mensen zijn. Vaak heeft binnen de leesclub, iedereen  een heel ander en/of uitgesproken oordeel over een personage en dat maakt het bijzonder boeiend." 
  • "Je wordt begeleid door een fijne dame die op professionele maar gezellige wijze de groep stuurt. En je mag enkele uren doorbrengen in het heerlijk mooie kader van de nieuwe bibliotheek."

Vorig jaar besprak de leesclub 5 boeken. Enkele reacties:

"Mazzel Tov (Margot Vanderstraeten) geeft een unieke kans om de joodse cultuur in Antwerpen beter te leren kennen." 

"Afhankelijk van het verhaal komt ook de sociale, economische, politieke achtergrond ter sprake (Mazzel Tov) en dat geeft het nog iets extra."

"Joe Speedboot (Tommy Wieringa) vond  ik een superboek, heel originele, aangename schrijfstijl met sterk uitgewerkte personages."

"Jij zegt het is het eerste boek dat ik van Connie Palmen las, hoewel ze al lang op mijn 'te lezen-lijstje' stond.  Naarmate ik vorderde in het boek nam mijn interesse toe. Het is geen gemakkelijke litteratuur, maar heeft zoveel lagen in zich! Dit bleek nog maar eens bij de bespreking. Ondertussen las ik nog werken van Connie Palmen en dat zullen er in de toekomst nog meer worden."             

"Dierbaar (Liz Ullman) was not my piece of cake ... maar het werd toch een interessante bespreking."