GEANNULEERD Wim Distelmans: Voor altijd thuis

Dit jaar bestaat het palliatieve thuiszorgteam van Omega precies dertig jaar. Het waren pioniers, baanbrekers en grensverleggers die ervan overtuigd waren dat elke mens die thuis wil sterven, de mogelijkheid moet krijgen om die laatste wens vervuld te zien. Toen was dat haast onbespreekbaar en amper te organiseren.

Om het hier mogelijk te maken waren veel goede wil, een opgeleid team en medische experts nodig. Nu, dertig jaar later, vind je overal palliatieve thuisequipes en zijn er goed onderbouwde opleidingen, ook voor LEIFartsen en LEIFnurses. Ze zijn een wezenlijk deel van het levenseinde geworden.

In zijn boek Voor altijd thuis gaat Wim Distelmans op bezoek bij de grondleggers, de verpleegkundigen van toen en nu, de artsen, de mantelzorgers en de families. Hij komt enthousiast vertellen over dit boeiende verhaal van toen tot nu. 

Distelmans (1952) is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB. Hij pionierde in België voor de erkenning van palliatieve zorg en vocht voor het recht op euthanasie. Hij was voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en is momenteel co-voorzitter van de Academie Levenseinde vzw en van de Federale Commissie Euthanasie.

Deze lezing komt uit de In Dialoog-reeks, een reeks lezingen die de bib samen met CC Ter Dilft organiseert

 

Deze lezing wordt jammer genoeg geannuleerd! Iedereen werd persoonlijk gecontacteerd i.v.m. de terugbetaling.