Aanbod voor je klas

Wij zien klassen graag komen!

Boeken lenen met je klas, een rondleiding ... alles kan.

Voor basisscholen hebben we een uitgewerkt aanbod klaar, maar ook klassen uit het middelbaar zijn meer dan welkom (neem daarvoor eerst even contact met ons op).

Wat kunnen we voor jouw klas betekenen?

  • Klasrondleidingen basisonderwijs: zie ons aanbod op maat hieronder.
  • Klasrondleidingen secundair onderwijs: bij voorkeur in de voormiddag en altijd na afspraak.
  • Klasuitleningen: bij voorkeur tijdens de openingsuren (graag een seintje vooraf).
  • Jaarlijkse activiteiten in de Jeugdboekenmaand, Poëzieweek ...
  • Aanvullend didactisch materiaal zoals vakliteratuur, boeken, tijdschriften en internet met interessante databanken.

Contact

Neem voor al je vragen en afspraken contact op met de deskundige jeugd van de bib:

katia.depooter@bornem.be - 03 890 69 50

Aanbod basisscholen 2019-2020

Klassen uit het lager onderwijs en de derde kleuterklas nodigen we op specifieke momenten doorheen het jaar uit. Ontdek hier voor wanneer je als leerkracht jouw klas kan inschrijven.

Kleuteronderwijs

Derde kleuterklas

Naar aanleiding van de voorleesweek in november nodigen we graag de derde kleuterklassen uit. Tijdens dat bezoek stellen we de bib voor, leggen het verschil uit tussen kopen en lenen, bekijken we de verschillende materialen die we in de bib hebben en lezen natuurlijk een prentenboek voor.

Bezoek van 50 minuten, alleen mogelijk in Bornem.

Lager Onderwijs

Eerste leerjaar

Voor het eerste leerjaar is een bibliotheekbezoek reeds enkele jaren een traditie. We nodigen hen graag uit op het einde van de jeugdboekenmaand (maart/april) om het aanbod en de werking van de bib beter te leren kennen.

Bezoek van 1 uur, mogelijk in Bornem en de Pagadderbib in Hingene.

Lager Onderwijs

Tweede leerjaar

De kinderen uit het tweede leerjaar zijn er op het einde van het schooljaar vaak aan toe om tijdens de vakantie het behaalde leesniveau om te zetten in een leuk verhaal. Door hen te inspireren en te laten kennismaken met een aantal boeken willen we hen daar graag bij helpen. Zo hopen we hen aan de hand van het spel “stapel op boeken” in juni te stimuleren om te blijven lezen in de vakantieperiode.

Bezoek van 1 uur, mogelijk in Bornem en de Pagadderbib in Hingene.

Lager Onderwijs

Derde leerjaar

In het begin van het schooljaar (september) willen we graag de kinderen van het derde leerjaar triggeren om de overstap te maken van de eerste leesboekjes naar de rest van onze kindercollectie. Daarom zetten we extra in op leesplezier. We willen hen dan ook uitdagen om hun goesting te vinden tussen de grote massa kinderboeken.

Bezoek van 1 uur, alleen mogelijk in Bornem.

Lager Onderwijs

Vierde leerjaar

Op donderdag 22 oktober komt in de voormiddag de auteur Stefan Boonen op bezoek als teaser voor de jeugdboekenmaand. Hiervoor nodigen wij graag het vierde leerjaar uit. Je kan met je klas inschrijven voor de lezing van 9u15 of van 10u30.

De lezing duurt ongeveer 1 uur en gaat door in Cultuurcentrum Ter Dilft.

Lager Onderwijs

Vijfde leerjaar

Tijdens de jeugdboekenmaand in maart nodigen we in de bib graag het vijfde leerjaar uit voor een interactief jeugdboekenspel met tablets.

Bezoek van 1 uur, mogelijk in Bornem en de Pagadderbib in Hingene.

Lager Onderwijs

Zesde leerjaar

In het kader van de poëzieweek en gedichtendag (januari-februari) nodigen we graag de 6de leerjaren uit. Tijdens dat bezoek laten we de kinderen kennismaken met de verschillende afdelingen in de bib en dagen we hen uit tot het maken van poëzie. 

Bezoek van 1 uur, alleen mogelijk in Bornem.

Sam-labs

Geïnteresseerd in ons digitaal aanbod voor scholen?

Meer info